Search
Close this search box.

GO HDZ 1990 Livno: Protiv poskupljenja vode u Livnu

Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice 1990 Livno održao je večeras sjednicu na kojoj je razmatrana aktualna politička situacija u Gradu Livnu i Hercegbosanskoj županiji. Članovi Gradskog odbora ujedno su izvješteni o tijeku pregovora vezanih za uspostavu vlasti na razini županije.

Sjednica Gradskog odbora poslužila je kao priprema za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća, a kroz raspravu se došlo do zaključka da HDZ 1990 ne može podržati prijedloge za poskupljenje vode i kanalizacije u Gradu Livnu jer ne smatramo racionalnim podizati cijenu usluge s obzirom da smo grad kroz koji protječu tri rijeke, a imamo i nekolicinu jezera. HDZ 1990 je stava da je i postojeća cijena vode u Livnu ionako previsoka i naš prijedlog ide u smjeru smanjenja cijena vode za građane.

U raspravi je izraženo nezadovoljstvo radom Komunalnog poduzeća na čiji je rad izneseno dosta primjedbi. Neke od primjedbi se odnose na neredovan odvoz smeća po selima i gradu, neredovno čišćenje gradskih groblja u nadležnosti ovog poduzeća i sl.

HDZ 1990 se protivi tome da se preko leđa građana spašava Komunalno poduzeće od propasti, te pozivamo direktora ovog poduzeća da javno objavi broj djelatnika i njihovu strukturu, posebno koliko je djelatnika zaposleno kao uredsko osoblje, a koliko kao radnici. Od direktora Komunalnog i gradonačelnika tražimo da ne čekaju početak sezone grijanja, nego da već sada rade na rješavanju problema toplane.

Kroz raspravu je izneseno i dosta kritika na rad gradske uprave. Primjerice, grad je dužan provoditi čišćenje korita rijeka, a korito rijeke Bistrice koja protječe kroz sami centar grada godinama nije čišćeno. Isti je slučaj i s ostale dvije rijeke.

HDZ 1990 će kroz Gradsko vijeće podržati sve one točke za koje smatramo da su od interesa za građane i Grad Livno, ali nikako ne možemo podržati prijedloge kojima se dodatno financijski opterećuju ionako opterećena kućanstva.