Search
Close this search box.

Ilija Cvitanović (HDZ 1990) član Komisije za nadzor nad radom OSA-e BiH

Danas je u Sarajevu održana 2. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izaslanici ovoga doma izabrali su stalne komisije Doma naroda i članove zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine, kao i članove parlamentarnih delegacija u međunarodnim organizacijama iz Doma naroda.

U Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH imenovani su izaslanici Sredoje Nović, Nikola Špirić, Marina Pendeš, Ilija Cvitanović, Kemal Ademović i Safet Softić.

U Ustavnopravnu komisiju Doma naroda imenovani su izaslanici Kemal Ademović, Šefik Džaferović, Sredoje Nović, Snježana Novaković Bursać, Marina Pendeš i Zdenko Ćosić.

Komisija za financije i proračun

U Komisiju za financije i proračun Doma naroda imenovani su Dženan Đonlagić, Džemal Smajić, Nikola Špirić, Snježana Novaković Bursać, Zdenko Ćosić i Ilija Cvitanović.

U Komisiju za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i komunikacije Doma naroda imenovani su izaslanici Safet Softić, Džemal Smajić, Radovan Kovačević, Želimir Nešković, Marina Pendeš i Zlatko Miletić.

U Zajedničku komisiju za obranu i sigurnost BiH imenovani su izaslanici Sredoje Nović, Radovan Kovačević, Marina Pendeš, Zdenko Ćosić, Kemal Ademović i Safet Softić.

U Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj imenovani su izaslanici Ilija Cvitanović, Snježana Novaković Bursać, Dženan Đonlagić, Šefik Džaferović, Želimir Nešković i Zlatko Miletić.

Komisija za europske integracije

Za članove Zajedničke komisije za europske integracije imenovani su izaslanici Radovan Kovačević, Snježana Novaković Bursać, Zdenko Ćosić, Dženan Đonlagić, Šefik Džaferović i Ilija Cvitanović.

Za članove Zajedničke komisije za administrativne poslove imenovani su izaslanici Nikola Špirić, Marina Pendeš, Zdenko Ćosić, Sredoje Nović, Džemal Smajić i Safet Softić.

U Zajedničku komisiju za ljudska prava imenovani su delegati Radovan Kovačević, Zdenko Ćosić, Dženan Đonlagić, Želimir Nešković, Zlatko Miletić i Džemal Smajić.

Prema usvojenoj Odluci o imenovanju članova parlamentarnih delegacija u međunarodnim organizacijama, za članove Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) iz Doma naroda imenovani su Snježana Novaković Bursać i Dženan Đonlagić.

U Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Dom je imenovao Snježanu Novaković Bursać, a za zamjenika člana Dženana Đonlagića.

U Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (PSOSCE) imenovani su Dragan Čović i Radovan Kovačević.

U Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO) imenovani su Kemal Ademović i Marina Pendeš.

Delegacija za PSSEECP

Za članove Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) Dom je imenovao Sredoju Novića.

U Delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) imenovani su Džemal Smajić i Ilija Cvitanović, a za zamjenika člana Safet Softić.

Delegati su donijeli odluku da za tajnicu Doma naroda PSBiH imenujr Gordanu Živković.

Dom naroda je na poziciju tajnika Zajedničke službe Tajništva PSBiH imenovao Mirzu Imamovića.

Dom je usvojio Odluku o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Za članove su imenovani Radovan Kovačević, Safet Softić i Ilija Cvitanović.

Izaslanici su usvojili i Odluku o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Komisiju Dom je imenovao izaslanike Sredoja Novića, Zdenka Ćosića i Džemala Smajića.

Usvojeni zaključci

Na sjednici su usvojeni i sljedeći zaključci:

– Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju imenovani su Radovan Kovačević, Marina Pendeš i Dženan Đonlagić.

– Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja dva zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju iz Doma naroda imenovani su delegati Sredoje Nović, Kemal Ademović i Ilija Cvitanović.