Search
Close this search box.

Ivan Križanović ponovno izabran za predsjednika OO HDZ1990 Busovača

24. veljače 2023. godine održana je Izborna skupština općinske organizacije HDZ-a 1990 Busovača. Izbornu skupštinu je otvorio zamjenik predsjednika HDZ-a 1990 Stipe Tokić, a poslije imenovanja radnih tijela sjednicom je nastavilo rukovoditi Radno predsjedništvo. Nakon usvajanja Izviješća o radu i Financijskog izviješća Općinskog odbora HDZ-a 1990 Busovača izabran je i novi saziv ovog Odbora.

U novi saziv Općinskog odbora HDZ-a 1990 Busovača izabrano je 16 članova:

1. Ivan Križanović

2. Nedjeljko Krilić

3. Marina Vuleta

4. Danijela Bilić

5. Filomena Krišto

6. Mirjana Kokalović

7. Iva Filipović

8. Katarina Vuleta

9. Veronika Puljić

10. Sanja Križanović

11. Tihomir Šantić

12. Domagoj Grubešić

13. Ivo Dražić

14. Mario Vrhovac

15. Josip Križanović

16. Filip Šušnja

Također, izabran je i imenovan Nadzorni odbor ove Općinske organizacije.

Nakon zaključivanja Izborne skupštine, novi saziv Općinskog odbora HDZ-a 1990 Busovača održao je i svoju konstituirajuću sjednicu te je za predsjednika ponovno izabran Ivan Križanović, za zamjenika predsjednika Nedjeljko Krilić, a za tajnika Marina Vuleta.