Search
Close this search box.

Na prijedlog HDZ-a 1990 više sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu u HNŽ-u

Na jučer održanom nastavku 6. sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije (koja je počela 27. travnja 2023.!) jedina točka dnevnog reda bio je rebalans proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije. Na inicijativu Kluba zastupnika HDZ-a 1990 Skupština je jednoglasno usvojila zaključak kojim se u navedenom rebalansu predviđa dodatnih 3 milijuna KM za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Istim zaključkom je predviđeno da se i u drugom rebalansu proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja također osigura 3 milijuna KM za primarnu zdravstvenu zaštitu. Također, zaključkom se obvezuje Zavod zdravstvenog osiguranja prilikom planiranja proračuna za 2024. godinu osigura jednak ili veći iznos za primarnu zdravstvenu zaštitu kao što će biti osigurana sredstva kroz rebalanse proračuna za 2023. godinu.