Search
Close this search box.

HDZ 1990 – ODGOVOR NA NASILJE: Prijedlozi za djelovanje

Kao odgovorna politička stranka, u cilju osnaživanja društvenih vrijednosti i prevencije mogućih neželjenih pojava u bosanskohercegovačkom društvu, i kao reakcija na nedavne tragične događaje u širem susjedstvu, ali i najave mogućih neželjenih situacija u našoj domovini Bosni i Hercegovini, upućujemo odgovornim osobama i širokoj javnosti sljedeći apel pod nazivom

“ODGOVOR NA NASILJE

Budući da se nasilje u svakom društvu pojačava kad se počne gubiti osjećaj za moralne vrijednosti,
S obzirom da se u našoj zemlji Bosni i Hercegovini nažalost ne ulaže dovoljno u izgradnju povjerenja i pomirenja,
Imajući u vidu da je odgojno-obrazovna struktura u cijeloj zemlji nedovoljno kvalitetna, loše financirana i neprilagođena za rad u izmijenjenim okolnostima,
Vodeći računa o obvezujućim odredbama međunarodnih dokumenata koje je BiH ratificirala, a posebno Konvencije o pravima djeteta, u kojoj se navodi da je potrebno poduzeti sve “zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštite dijete od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zloporaba, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja (…)”

pozivamo sve odgovorne strukture i nadležne osobe na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini da pruže adekvatan ODGOVOR NA NASILJE, a žurne i prioritetne mjere bile bi one koje su fokusirane na PREVENTIVNO djelovanje, pogotovo u odgojno-obrazovnom sustavu, jer oslanjanje samo na sankcije i kaznene mjere ne rješava problem dugoročno, odnosno iako su u svakom društvu potrebni odgovarajući nadzor, kontrola, korištenje određenih pedagoških mjera i sankcija, puno značajniji rezultat se postiže ako se u potpunosti ili u znatnoj mjeri ostvare sljedeći ciljevi koji preventivno djeluju na razvoj nasilja, pogotovo među mladima:

  1. Uspostaviti i osnažiti kvalitetne odgojne programe s pratećom strukturom, od predškolskog pa do akademskog nivoa, koji će se temeljiti, između ostaloga, i na ciljevima moralnog odgoja i pokrenuti široku platformu za ozbiljno vrednovanje i prilagodbu predškolskog i školskog sustava odgoja i obrazovanja novom digitalnom dobu i izazovima koje ono nosi,
  2. Vratiti dostojanstvo i osnažiti društvenu ulogu odgojnih i obrazovnih radnika, omogućiti odgajateljima, učiteljima i nastavnicima, kao i pratećim stručnim službama, da se kvalitetno osposobljavaju i preuzimaju lidersku ulogu u našem društvu, posebno kad je u pitanju postizanje cjelovitog odgoja i obrazovanja novih generacija, s naglaskom na izgradnju povjerenja i osnaživanje ličnosti,
  3. U javnom prostoru maksimalno reducirati sve manifestativne oblike ponašanja i djelovanja koji mogu inspirirati nasilna ponašanja, odnosno uspostaviti sustav stvarne političke, moralne i kaznene odgovornosti za bilo koji oblik promoviranja, pozivanja ili poticanja na nasilje,
  4. Omogućiti roditeljima i starateljima adekvatne javne resurse i dovoljno vremena za njihov osobni angažman te za odgoj i uključivanje djece i mladih u društveno korisne aktivnosti koje za cilj imaju i postizanje socijalne kohezije, odnosno međusobnog osnaživanja i izgradnje stabilnog, mirnog i pravednog društva,
  5. Uključiti akademsku zajednicu i iskusne profesionalnce u programe osposobljavanja za preventivno djelovanje, te vjerske poglavare i službenike crkava i vjerskih zajednica u aktivnosti promoviranja izgradnje povjerenja, ali i prevencije i sprječavanja nasilja, posebno sprječavanja zloupotrebe religije te religijskih i tradicionalnih vrijednosti u svrhu nasilja.

Ovih pet elemenata trebali bi biti temeljna, polazišna točka za kreiranje ozbiljnog i temeljitog pristupa problemu nasilja kod djece i mladih.