Search
Close this search box.

OO HDZ1990 Busovača: “Vraćamo se u Općinsko vijeće Busovača jer ovo je i naš grad!”

Sjednica Općinskog odbora HDZ-a 1990 Busovača održana je 22.3.2024. godine u Velikoj dvorani Općine Busovača s početkom u 19 sati. Na sjednici su, uz članove OO Busovača, bili nazočni i Stipe Tokić – zastupnik u Predstavničkom domu PFBiH i zamjenik predsjednika HDZ-a 1990, te Tanja Franić saborska zastupnica u Saboru KSB i predsjednica Zajednice žena HDZ-a 1990.

Simbolično je sjednica OO HDZ1990 Busovača održana u prostoru u kojem se održavaju sjednice Općinskog vijeća Busovača. OO HDZ1990 Busovača ovim činom šalje jasnu poruku kako se nakon lokalnih izbora vraćaju u Općinsko vijeće Busovača, te kako je Busovača i njihov grad iz kojeg ih nitko nema pravo tjerati, te grad u kojem ih nitko nema pravo šikanirati i tretirati kao građane drugog reda.

OO HDZ-a 1990 Busovača ističe u svom priopćenju kako su prije više od 30 dana poslali nekoliko zahtjeva za pristup informacijama. Za sada im je jedino odgovorila Općina Busovača na sve zahtjeve za pristup informacijama koje su uputili.

S druge strane, od ravnatelja OŠ „Busovača“ Slavena Katave, nisu dobili nikakav odgovor na njihov zahtjev, te im je time uskraćeno pravo pristupa informacijama koje je zagarantirano Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH. OO HDZ-a 1990 Busovača poručuje kako će u narednom razdoblju poduzeti sve zakonske korake kako bi došli do informacija o nizu spornih prijema u radni odnos koji se, očito, skrivaju od javnosti pod cijenu kršenja zakona.

OO HDZ-a 1990 Busovača je podnio prijavu Općinskom izbornom povjerenstvu zbogjavnog iznošenja političkih stavova i prijetnji na društvenoj mreži Facebook jednog odnjegovih članova. Unatoč činjenici kako je Izbornim zakonom Bosne i Hercegovinepropisano da su: „Izborna povjerenstva i birački odbori neovisni su i nepristrani u svomradu…“, član OIP-a Busovača je javno, na društvenoj mreži Facebook, iznosio svojepolitičke stavove i prijetnje članovima OO HDZ-a 1990 Busovača. U narednom razdoblju, navode kako će istu prijavu podnijeti i SIP- u BiH.

Istaknuto je kako se u narednom razdoblju počinje sa radovima na projektima za koje jesredstva osigurao HDZ 1990, a to su rekonstrukcija puta do katoličkog groblja Carica te rekonstrukcija Željezničke ulice u Busovači, što će otvoriti mogućnost za stvaranje pretpostavki realizacije niza drugih projekata o kojima je OO HDZ1990 Busovača proteklih dana razgovarao s općinskim načelnikom Busovača, Asimom Mekićem, a o kojima će javnost bit uskoro upoznata.

Važno je naglasiti kako su na proširenoj sjednici općinskog odbora, pored nazočnih članova, učlanjeni i novi članovi te je ova općinska organizacija HDZ1990 uradila svoje najveće proširenje članstva stranke u posljednje dvije godine, stoji u priopćenju OO HDZ-a 1990 Busovača.