Search
Close this search box.

Predsjednik Cvitanović sa suradnicima održao radni sastanak s premijerom Nikšićem

Danas su se u Sarajevu, nakon sjednice Vlade F BiH, susreli Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ 1990 i Nermin Nikšić predsjednik Vlade F BiH. Sastanku su, osim predsjednika Cvitanovića prisustvovali i predsjednik Središnjeg odbora i ministar zdravstva dr. Nediljko Rimac, zamjenik predsjednika HDZ 1990 i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Stipe Tokić, izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Mladen Šarić i predsjednik Programskog vijeća HDZ 1990 Martin Raguž.

Razgovarali su između ostalog o obvezama i zadaćama koje stoje pred novom Vladom Federacije, iskazujući neupitnu spremnost da na temeljima međusobnog uvažavanja, svatko u okviru svojih mogućnosti dadne doprinos kako bi se rezultati rada nove Vlade, u što skorijem vremenu, osjetili na boljim uvjetima života svakog građanina Federacije BiH. Na sastanku su definirana programska načela koja HDZ 1990 želi unijeti u program Vlade FBiH što je pozdravljeno. Na taj način HDZ 1990 institucionalno i programski ulazi u rad Vlade i sudjeluje u kreiranju općih politika i pravaca djelovanja Vlade i Parlamenta.

“Pred Vladom Federacije BiH su brojne, a za sve građane, iznimno važne teme. Vjerujem kako ova Vlada ima dovoljno znanja i odlučnosti i da će se plodovi njezinoga rada vrlo brzo osjetiti u životu svih građana..
U ostvarenju tog cilja doprinos HDZ 1990 nije i neće biti upitan. Mi ćemo u resoru za koji smo preuzeli odgovornost i u kapacitetu kojega imamo sigurno dati puni doprinos ostvarenju svih zacrtanih ciljeva”, istaknuo je Cvitanović u izjavi nakon sastanka.