Search
Close this search box.

Predsjedništvo dalo suglasnost za 550 kandidata HDZ-a 1990 za vijećnike i načelnike u BiH

U Mostaru je danas održana sjednica Predsjedništva HDZ-a 1990 na kojoj su razmatrane liste za predstojeće lokalne izbore i plan aktivnosti u narednom razdoblju. Razmatrana je i aktualna politička situacija.

U okviru priprema za predstojeće lokalne izbore usvojena je informacija kako HDZ 1990, samostalno ili u koaliciji s drugim političkim strankama na izbore izlazi u 37 gradova ili općina. 545 kandidata za gradska ili općinska vijeća, 8 kandidata za gradonačelnike ili načelnike HDZ-a 1990 borit će se za povjerenje birača na predstojećim Listopadskim izborima. Predsjedništvo je jednoglasno dalo suglasnost na njihovu kandidaturu. HDZ 1990 također će u 5 gradova i općina s drugim političkim strankama iz reda hrvatskog naroda imati zajedničke kandidate za načelnike u okviru koalicija.

Predsjedništvo je razmatralo i aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo je zadužilo županijske, gradske i općinske organizacije da sačine plan predizbornih i aktivnosti, kako bi se na narednoj sjednici Predsjedništva utvrdio plan aktivnosti i obveza članova Središnjih tijela Stranke.