Search
Close this search box.

Programska načela

Programske smjernice hrvatskog zajedništva

1. OPSTANAK

DETEKTIRANJE STANJA: Pojačanim iseljavanje, egzistencijalnom ugroženošću, lošom ili gotovo nikakvom demografskom politikom ugrožen je opstanak ne samo hrvatskoga naroda nego i ukupnoga etnosa u Bosni i Hercegovini.

CILJ: Opstanak hrvatskoga naroda na područjima cijele BiH, ali i biološki opstanak, ne samo hrvatskog naroda, nego i ukupnoga bića u BiH. Z/a nas je pravo na održivi povratak sastavnica i jedan od temeljnih preduvjeta opstanka.

SREDSTVA ZA POSTIZANJE CILJA: Zaustaviti negativne trendove glede svojevrsnoga egzodusa iz BiH, preuzimanjem odgovornosti u institucijama nakon ovih izbora, vođenjem jedne odgovornije, poštenije i korektnije politike, i prema svome narodu, ali i prema ovoj zemlji. Umjesto vladavine straha i konfrontacija, osluškivat ćemo glas naroda. Nudimo slobodu izražavanja, zapošljavanje prema stručnosti i osposobljenosti i, što je najvažnije, služit ćemo narodu, a ne vladati njime, kao što to rade sadašnje elite na vlasti. U ovom političkom kontekstu, u ovako kontaminiranim odnosima, u ovom govoru mržnje koji je evidentno dnevno prisutan, mi, zajedno s vama, sebe ne želimo vidjeti.

2. EUROPEIZACIJA DAYTONA

DETEKTIRANJE STANJA: Loša politika vladajućih elita dovela je BiH na začelje zemalja bivše Jugoslavije kada su u pitanju euroatlanske integracije.

CILJ: Europeizacija Daytona iotklon od logike Daytona ka logici BriselaOd opstanka kao civilizacijske vrijednosti, trebamo ići ka euroatlantskoj budućnosti.Europeizacija Daytona dio je našega programa već deset godina I držimo kako se, u okviru te briselske logike mogu riješiti najveći politički izazovi u BiH, poput ustavne reforme, promjene Izbornog zakona, provedbe presuda Ustavnog suda,poštivanje presuda Ustavnog suda, način odlučivanja i način predstavljanja svih naroda u BiH, kao i otklanjanja svih oblika diskriminacije.

SREDSTVA ZA POSTIZANJE CILJA: Uz pomoć EU-a radit ćemo na integriranju ovoga vrlo važnoga geostrateškoga područja, što je najveći interes EU-a zbog sigurnosti ukupne Europe. To su geopolitički razlozi na koje smo dugo čekali, jer su se pojavili drugi akteri – od Rusije, Turske itd. – koji su vrlo aktivni na ovom području, protiv tih istih nemamo ništa, ali želimo jasno reći kako je budućnost ove zemlje EU.Suradnja s partnerima iz EU i suradnja s druga dva naroda i građanima u BiH. Temeljna pretpostavka jeste vjerodostojno prihvaćanje pravne stečevine EU i europskih vrijednosti.

3. REFORMA USTAVA I IZBORNOGA ZAKONODAVSTVA

DETEKTIRANJE STANJA: Aneks4 DMS BiH definira kao državu tri konstitutivna naroda i ostalih građana sastavljenu od dva entiteta. Ovakav ustroj pokazao se nedovoljnim za osiguravanje pune nacionalne ravnopravnosti i otklanjanje diskriminacije. Izrazito je nepravedan, skup i neučinkovit te stalni izvor napetosti, nepravde, blokada i neodgovornosti. Ustavna pozicija hrvatskoga naroda nije u suštinskom smislu ravnopravna (način biranja, predstavljanja i odlučivanja).

CILJ: Radi osiguranja punopravnoga članstva u EU, nužim i neminovnim procesom ustavnih promjena osigurati stvarnu jednakopravnost hrvatskoga naroda s druga dva, što podrazumijeva mogućnost legitimnoga predstavljanja i zaštite vitalnoga nacionalnoga interesa, kao i administrativno teritorijalni preustroj BiH.

SREDSTVA ZA POSZTIZANJE CILJA: Usklađivanje Ustava i ključnih zakona s pravnim standardima višenacionalnih uređenih europskih država kao što su Belgija i Švicarska, to su sredstva za postizanje ovoga cilja.

4. KORUPCIJA I KRIMINAL

DETEKTIRANJE STANJA: Korupcija i kriminal rak su rana koja izjeda ovo društvo. Vladajući se samo deklarativno zalažu za borbu protiv ovih pošasti, a u praksi stanje je sasvim drugačije. Zbog pritiska međunarodne zajednice i samo zbog toga utemeljili su neka tijela i donijeli neke zakone za borbu protiv ovoga zla, ali su rezultati nikakvi.

CILJ: Borba protiv korupcije i kriminala. Pođe li se od kriminalne privatizacije pa sve do gotovo legalne pljačke po javnim poduzećima, ovo se nameće kao gorući problem o kojemu oni koji su na vlasti samo pričaju na predizbornim skupovima, a ništa se ne pomjera s mrtve točke. Korupcija i kriminal izjedaju ovu zemlju,ovo društvo, zavijaju običnoga čovjeka u crno.

SREDSTVA ZA POSTIZANJE CILJE: Mi nudimo izlaz u poštivanju znanja i stručnosti i institucionalne odgovornosti; beskompromisnu borbu protiv namještanja natječaja vodit ćemo, iskorijevanje svakoga vida korupcije na fakultetima, zdravstvenim ustanovama, državnim, federalnim i svim drugim institucijama i javnim poduzećima, o kojima vladajuće strukture uopće ne progovaraju. Donijet ćemo zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, a kako bi se ovo sve postiglo, nužna je potpuna reforma pravosudnog sustava u BiH.

5. GOSPODARSKI RAZVITAK

DETEKTIRANJE STANJA: Gospodarstvo u BiH na vrlo je niskim granama, čemu je doprinijela u velikoj mjeri i nelegalna privatizacija, nebriga o prijeratnim industrijskim gigantima (Aluminij, Energoinvest, Soko i mnogi drugi), ali i ukupno slaba gospodarska politika, bez strategije za pokretanje potencijala,bez vizije čak i bez želje za razvojem gospodarstva.

CILJ: Gospodarski razvitak u svim ekonomskim granama. Svi se u predizbornoj kampanji hvataju gospodarstva kao pijan plota. Kada prođu izbori, stanje biva još gore. Sebi u zadaću stavljamo stvarno oživljavanje srednjega i maloga poduzetništva, depolitizaciju kao najvažniji dio ovog programa,depolitizaciju javnih poduzeća, uvođenje reda na tržište rada.

SREDSTVA ZA POSTIZANJE CILJA: Kako bismo poboljšali stvarno stanje u gospodarstvu, otvorit ćemo i omogućiti protok stranom kapitalu, koristiti se sredstvima europskih fondova koji su apsolutno neiskorišteni,a stoje na raspolaganju, privlačenjem stranih ulaganja,motiviranjem domaćih investitora da ulažu u BiH, olakšavanjem dobivanja potrebne dokumentacije. Nećemo se boriti za ovladavanje javnim poduzećima i zapošljavanje u njima po nemoralno-političkoj podobnosti, što je nasljeđe komunističkog sustava,a čiji su i vinovnici oni koji su danas na vlasti, već otvarati nova radna mjesta i zapošljavati ne po stranačkim iskaznicama, nego po stručnosti,izvrsnosti i kvalificiranosti,a napose mlade ljude. Ubrzavat ćemo izdavanja raznih dozvola, načiniti ekspeditivniju i učinkovitiju administraciju koja danas definitivno postoji samo radi sebe. Gospodarstvo mora biti u funkciji vrijednosti svakoga čovjeka i bazirati se na nekoliko segmenata:

a) energija, jer u BiH postoji najjači energetski potencijal, samo je bitno upravljanje njime i izgradnja novih izvora obnovljive energije, a u tome segmentu rješavati nagomilane probleme u Aluminiju kao pretpostavka za pokretanje nove faze razvoja koja podrazumijeva preradu i finaliziranje u BiH;

b) poljoprivreda,posebice poticaji za poljoprivrednu proizvodnju gdje bi moralo biti osigurano od 3– 5 posto novca iz proračunskih sredstava; rješavanje pitanja otkupljivanja poljoprivrednih proizvoda; smilje (stati ukraj raznim malverzacijama i lobijima), vinogradarstvo i vinarstvo, stočarstvo, meso i mliječne proizvode,otkup svih drugih vrsta voća i povrća kako bi proizvođači mogli živjeti od svoga rada i imali zagarantiran plasman onoga što mukotrpno proizvedu.

c) cestovna infrastruktura,izgradnja novih kilometara autocesta, za što ćemo preuzeti potpunu odgovornost; odblokirat ćemo, nakon četiri godine (zamrznuta) sredstva u iznosu 200 – 300 milijuna eura za dionicu jug, most Počitelj, nastaviti izgradnju koridora, na koje je ova zemlja naslonjena od juga do sjevera, most na Svilaju, Koridor 5c, brza cesta kroz Lašvu,brza cesta preko Širokog do Livna i do Splita.To mora biti ravnomjerno, izbalansirano i usklađeno;

d) turizam je vrlo bitna gospodarska grana za BiH. Naša je zadaća iskoristiti sve potencijale prirodnih, kulturnih i povijesnih ljepota, turističkih destinacija (Mostara, Međugorja, Sarajeva i mnogih dijelova BiH koji će privući strane turiste); ojačati seoski turizam, više poraditi na turističkom marketingu i izdvojiti puno značajnija sredstva za poticanje razvoja turističkih kapaciteta u BiH.

6. SOCIJALNA POLITIKA I DEMOGRAFSKA OBNOVA

DETEKTIRANJE STVARNOGA STANJA: Siromaštvo je sastavnica življenja običnoga maloga čovjeka dok izabrane elite imaju i previše i svakoga dana sve se više bogate na osnovu tuđeg rada,truda,znoja i zalaganja. Društvo se podijelilo na izrazito bogate i na izrazito siromašne,dok srednji sloj u BiH praktično ne postoji.Praksa je tranzicijskih zemalja enormna razlika između bogatih i siromašnih,a ona je posebno izražena u BiH.Rješavanjem pitanja pravosuđa,donošenjem zakona koji će pojačati gospodarsku aktivnost u BiH,oduzimanjem nelegalno stečene imovine vratit ćemo onaj srednji sloj kao nositelja života u BiH.

CILJ: Rješavanje socijalne problematike. Smanjenje siromaštva koje je uzelo punoga maha, što se očituje i silnim odlaskom u inozemstvo često puta i cijelih obitelji.Potencirat ćemo jačanje osjećaja društvene sigurnosti i pravde kao ključa za planiranje vlastite i budućnosti članova obitelji.Demografska obnova:Stotinu mjera smo čuli koje se odnose na demografsku obnovu,ali niti jedan nije dao ono što je nužno da bi pronatalitetna politika u BiH dala rezultata.Ono što koalicija Hrvatsko Zajedništvo nudi u pronatalitetnoj politici odnosi se na majku,na majku kao temelj za demografsku politiku u svim ozbiljnim,razvijenim zapadnim zemljama što znači podrška majci.Svaka majka u BiH koja rodi troje djece bit će potaknuta,država će joj osigurati 500 KM mjesečne naknade do 18.godine najmlađeg djeteta,a svaka majka koja rodi više od troje djece imat će osiguranu,zajamčenu plaću u FBiH koji iznosi oko 850 KM.Sigurni smo da bi takva politika zadržala mnoge obitelji u BiH i omogućila im da ostanu,da žive,da odgajaju svoju djecu.

ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

DETEKTIRANJE STVARNOGA STANJA: Sadašnje stanje u ovoj vrlo bitnoj čovjekovoj oblasti života je katastrofalno, počevši od osnovnoškolskoga do visokoškolskoga obrazovanja.

CILJ: Rješavanje problema u školstvu i obrazovanju po ugledu na napredne zemlje.Kadrove treba obrazovati tako da oni koji su završili škole i fakultete ne dočekaju „odlazak u mirovinu“ na Zavodima za zapošljavanje već im se mora dati prigoda da doprinesu razvoju ovoga društva.

SREDSTVA ZA POSTIZANJE CILJA: Zalagati se za temeljito reformiranje školstva, a posebno provesti reformu srednjega školstva. Obrazovati na fakultetima kadrove prema zahtjevima tržišta rada, a ne praviti hiperprodukciju zanimanja za koja se ne može naći posla. Obvezno provođenje revizije svih sumnjivih diploma, pogotovo onih koje su kupljene na raznim fakultetima te jačanje statusa svih djelatnika u obrazovanju, kao i uvjeta za kvalitetno obrazovanje.Zaustaviti ekspanziju privatnih fakulteta koji služe jedino za štancanje i za pravljenje diploma,zaustaviti širenje lažnih diploma i s tim diplomama zauzimanje radnih mjesta u javnim poduzećima,omogućiti onima koji su najbolji studenti,koji su po izvrsnosti zaslužili radno mjesto da dobiju prigodu,da se dokažu,da rade,unaprijeđuju ovo društvo u BiH.

7. BRANITELJSKA POPULACIJA

DETEKTIRANJE STVARNOGA PROBLEMA: Ovo je vrlo osjetljiva tema jer je status branitelja domovinskog rata u rukama pojedinaca koji njime manipuliraju. Branitelji se koriste za ostvarivanje različitih interesa, izbornih rezultata; međusobno se dijele, zavađaju zbog neravnopravnoga odnosa prema njima; općenito koriste se vrlo nekorektno i manipulativno u političke svrhe.

CILJ: Ovdje se nameće više pojedinačnih ciljeva te zato moramo poraditi na nekoliko polja da bismo status populacije koja nam je svima omogućila da živimo i opstajemo u BiH digli na punu veću razinu:

a) Zaustaviti nepoštenu reviziju,prestati sa maltretiranjem branitelja koji su ostvarili osobnu invalidninu svakogodišnjom revizijom njihovih invalidnina,apsolutno depolitizirati braniteljsku populaciju;

b) uvođenje reda u braniteljske udruge;

c) zaustaviti nepoštenu, a provesti istinsku reviziju (razdvojiti prave od samozvano proizvedenih branitelja;

d) spriječiti svaku manipulaciju braniteljima u političke svrhe, vratiti im dignitet i dostojanstvo te osigurati uvjete za život dostojan čovjeka.

SREDSTVA ZA POSTIZANJE CILJA: Donošenjem odgovarajućih zakona u parlamentima uvesti red u ovu osjetljivu oblast. Ministarstvo branitelja staviti u istinsku funkciju svih njih i osiguranjem sredstava za njihovo dostojanstveno življenje izbjeći svaku njihovu moguću politizaciju.

8. INSTITUCIJE OD NACIONALNOGA ZNAČENJA

DETEKTIRANJE STANJA: Nepostojanje odgovarajućih institucija, kao i slaba organiziranost i potpora postojećih nacionalnih, znanstvenih i kulturnih institucija.

CILJ: Očuvanje, zaštita i razvoj institucija od strateškoga značenja za nacionalni identitet hrvatskoga naroda u BiH jeste vrhunski prioritet HZ.To se odnosi na znanstvene, obrazovne, medijske, kulturne, športske institucije organizacije i asocijacije.

SREDSTVA ZA POSTIZANJE CILJA: Stvaranje mreže ovih institucija s Hrvatskom i iseljeništvom.

9. ZAŠTITA LJUDSKOGA ŽIVOTA OD ZAČEĆA DO PRIRODNE SMRTI

DETEKTIRANJE STANJA: U ovoj vrlo osjetljivoj oblasti vlada nesklad, nerazumijevanje, potpuno suprotna mišljenja, poglavito kada je u pitanju pravo na pobačaj. To nije problem samo u BiH nego u puno razvijenijim državama svijeta.

CILJ: Pravno i zakonski učiniti sve kako bi se ljudski život zaštitio od njegova začeća u majčinoj utrobi pa sve do prirodne smrti, sukladno nauku Katoličke crkve.

SREDSTVA ZA POSTIZANJE CILJA: Zalagat ćemo se za donošenje odgovarajućih zakonskih rješenja, koja će zaštititi ljudski život od njegova začeća do prirodne smrti, premda smo svjesni kako ćemo imati snažne protivnike u raznim nevladinim organizacijama i pritiske iz mnogih zemalja Europske unije. Međutim, nikada svoju ruku nećemo dignuti za ozakonjenje abortusa, ubojstva čeda u majčinoj utrobi, što je jedno od najgorih ubojstava nemoćnoga živoga bića.

ZAKLJUČAK:

HZ kao politički subjekt predstavljanja hrvatskoga nacionalnoga bića u BiH izraslo iz vlastitoga naroda, kao i iz hrvatskoga nacionalnoga kruga. Poštujući i čuvajući sebe, idemo bez straha i kompleksa u susret svim izazovima koji će nas očekivati u našem budućem radu.Koalicija stranaka okupljena u HZ spremna je preuzeti odgovornost za svoj narod i za ovu državu,ponuditi jednu drugačiju politiku u predstavljanju svog naroda,ne vladati narodom,nego služiti narodu.Koalicija HZ se neće odnaroditi od onih koji će nas birati,koji će nam dati prigodu da realiziramo program koji ste maloprije čuli.Stoga,vi imate moć 7. listopada izabrati one za koje smatrate da će vas predstavljati najkvalitetnije,najpoštenije i najtransparetnije,iskoristite tu moć,iziđite na izbore i birajte promjenu,birajte one koji će se potpuno drugačije ponašati,koji će služiti ovom narodu i koji će istinski željeti promjenu i koji će istinski povesti BiH u euroatlantske integracije.

Želiš sudjelovati u kreiranju vlastite budućnosti?