Search
Close this search box.

Vitka Grgić, kandidatkinja HDZ 1990  i HSP HB i BiH za Sabor ŽSB o unapređenju kvalitete obrazovanja

Uz reformu obrazovanja, djeci osigurati besplatne obroke, dualnim obrazovanjem pomoći im u zapošljavanju.

Vitka Grgić, kandidatkinja HDZ 1990 za Sabor Županije Središnja Bosna i predsjednica Općinskog odbora ove stranke u Kiseljaku, po struci magistrica razredne nastave s više od tri desetljeća rada u obrazovnom procesu, unapređenje obrazovanja stavlja u središte svojeg rada i djelovanja i na političkoj sceni. S više prijedloga želi, kaže, unaprijediti proces obrazovanja te ga olakšati svim njegovim sudionicima, od djece i roditelja do zaposlenih u obrazovanju i poreskih obveznika čijim se sredstvima financira. „Prvi korak kojeg treba napraviti je donošenje izmjena i dopuna Zakona o osnovnom školstvu kako bi obrazovanje uveli, odnosno vratili u zakonske okvire. Podsjećam da je Zakon o osnovnom obrazovanju donesen davne 2001. godine, a njegove izmjene tri godine kasnije, 2004.godine“, kaže kandidatkinja HDZ 1990 i HSP HB i BiH za Sabor ŽSB Vitka Grgić. Izmjene i prilagodba potrebni su, naglašava i kad je u pitanju Pravilnik o pedagoškim mjerilima iz 2005. godine. „Pravilnik treba u potpunosti izmijeniti i prilagoditi današnjim uvjetima školstva. Preduvjet je to za racionalno formiranje odjela. Trenutačno imamo u školama odjele sa samo jednim ili dva učenika, a takve škole imaju upravu i stručne suradnike, iako nemaju dovoljan broj učenika da bi bili pravni subjekt“, kazala je. Grgić smatra kako je potrebno zaustaviti i manipuliranje upisnim područjima. Na taj način pravi se veliki trošak za prijevoz učenika, a ta se pojava jednostavno može zaustaviti pokretanjem odgovornosti za nepoštivanje upisnih područja.


Među projektima koje bi djeci i roditeljima olakšali proces obrazovanja te ujedno uposlio višak zaposlenih u školstvu koji se javlja zbog dugogodišnjeg trenda smanjenja broja učenika, Vitka Grgić vidi uvođenje i organiziranje produženog boravka unutar škola. „Budući da je značajno smanjen broj učenika te se pojavljuje višak stručnog kadra, škole imaju mogućnost, prostorno i stručno, organizirati produženi boravak za učenike i dio viška stručnog kadra profesionalizirati za asistente za djecu koja imaju poteškoće u učenju, čime bi humanizirali i poboljšali nastavni proces i pomogli njihovim roditeljima. U produženom boravku djeca mogu objedovati,kvalitetno izvršavati svoje radne obaveze, završiti domaću zadaću, a roditelji nemaju dodatnih financijskih troškova.Također, zalagati ću se da se u svim osnovnim školama ŽSB uvede besplatan obrok za sve učenike bez obzira na obiteljski standard, jer u praksi, u ovo vrijeme recesije, imamo dosta djece koja dolaze od kuće, a da nisu dobila potrebni jutarnji obrok“, kaže Vitka Grgić, predsjednica OO HDZ 1990 Kiseljak i kandidatkinja ove stranke za Sabor ŽSB.

Srednjoškolsko obrazovanje  u ŽSB također će imati njezinu pozornost kao zastupnice u Saboru ŽSB. Razloga je više, počevši od organizacije srednjoškolskog obrazovanja  koje je neracionalno, skupo,neučinkovito te u konačnici, ne proizvodi kvalitetne buduće radnike, za zanimanja za koja su se školovali.

„Srednje škole nisu opremljene radionicama i drugim pomagalima koje traže određeni nastavni planovi za pojedina zanimanja. Praktična nastava kod poslodavaca svodi se na slabu obuku, bez HTZ opreme i uglavnom na poslove čišćenja.

Ni Ministarstvo obrazovanja niti Vlada ŽSB nisu godinama ulagali u praktičnu nastavu za učenike i njihovo profesionalno usavršavanje, a takva stavka nikad nije viđena u Proračunu ŽSB. Poseban je, ali i veoma skup problem, to što svaka općina ima srednju školu u kojoj se dupliciraju struke, a nedostaje stručni kadar. Oraganiziranjem  obrazovanja u nekoliko jakih centara, u 3-4 općine, razvrstane po struci, od drvoprerađivača, metalskog sektora, tekstilne industrije do medicinskog centra, dobili bi  jeftinije  i kvalitetnije obrazovanje, učenike koji će nakon završetka srednje škole biti konkurentni na tržištu rada, korisni poslodavcima, sebi i cijelom društvu“, pojašnjava Grgić te kao eklatantan primjer razbacivanja društvenog novca u ŽSB navodi postojanje čak sedam srednjih medicinskih škola!

„Ovom skupom blamažom mi zapravo trošimo novac školujući mlade koji nakon stjecanja srednjoškolske diplome odlaze u Njemačku, Austriju, Švicarsku. Na ovakav način izravno osiromašujemo našu zemlju i tjeramo mlade ljude u inozemstvo“, zaključuje kandidatkinja HDZ 1990 za Sabor ŽSB Vitka Grgić. Naglasila je potrebu ubrzanja reforme srednjoškolskoga obrazovanja u ovoj županiji, ukazala na problem nedostatka stručnog usavršavanja i uvođenja novih struka i metoda rada, kako bi se svršeni mladi ljudi prilagodili novim tehnološkim društvima i lakše našli zaposlenje. Uvođenje dualnog obrazovanja u strukovne škole, uz stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja, vidi kao najbolji način brzog pronalaska posla.

„Bez zaposlenja, radnih mjesta i razvoja gospodarstva nema ni perspektive razvoja društva, a nerazvijeno društvo ne može financirati obrazovanje, zdravstvo ni sve druge njegove važne segmente“, zaključuje Grgić.

Kao zastupnica u Saboru ŽSB najavila je i kako će tražit načina da se učiteljima vrati novac za doškolovanje koje im je bilo nametnuto, a  nikad nije priznato kroz platne razrede od strane Ministarstva obrazovanja i Vlade ŽSB. Oni su taj novac izdvajali od svojih skromnih primanja, u cilju dodatnog samoobrazovanja i poštivanja legislative,jer su imali rokove nakon što su Odlukom o izmjeni stručne spreme proglašeni nestručnim i prijetio im je otkaz, pojašnjava Vitka Grgić. Ona smatra da uz novi način financiranja,učitelja treba platiti po stručnoj spremi koju ima, a ne po opisu radnog mjesta te da za svako radno mjesto kao i za svaki nastavni sat, treba raspisati natječaj, a ne zapošljavati po ugovoru o djelu na dvije i više godina, koji otvara put nepotizmu. Nužnim smatra i reviziju isplaćenih honorara. Suvremene oblike obrazovanja, po njezinom mišljenju treba pratiti  tehnička i informatička oprema, a ne od nastavnika tražiti korištenje vlastitih mobitela za potrebe poslovanja škole i izvođenje online nastave. Među mjerama kojima bi se uvelo reda u proces obrazovanja, Grgić vidi vraćanje autonomije inspekciji, koja bi bila samostalna na županijskoj razini i odvojena od Ministarstva obrazovanja,kako bi mogla raditi sukladno Zakonima i pravnoj legislativi. „Reformu obrazovanja trebaju provesti stručni i sposobni kadrovi koje imamo, samo ih današnji sustav ne prepoznaje. Viber ni elektronsko poslovanje nisu reforma obrazovanja. Za nju je potrebno puno više, uključujući i prijedloge koje sam iznijela. Za njih ću se, odgovorno tvrdim, boriti znanjem i višegodišnjim iskustvom“, zaključuje kandidatkinja HDZ 1990 i HSP HB i BiH Vitka Grgić za Sabor ŽSB i predsjednica OO HDZ 1990 Kiseljak.

„Ne postoji ništa važnije od obrazovanja. Tu je ulog najveći. Naša budućnost ovisi od kvalitetnog obrazovanja u SADAŠNJOSTI.“ –  Arnold Schwarzenegger